Gebinten

Een gebint is het houten balkwerk van een gebouw. Bij de Holle maken we met het modernste gereedschap authentieke verbindingen waarna de constructie wordt vastgezet met toognagels (eiken pennen) en sleutels (eiken wiggen).

De gebintbalken kunnen zowel met de lintzaag als de kettingzaag vierkant worden gezaagd. Daarna worden de scherpe randen verwijderd met een freesmachine zodat het hout een authentieke uitstraling krijgt.

De korbelen (schoren) zijn tweezijdig recht en tweezijdig met de draad van het hout mee gezaagd. In de korbelen is zo de kromming van de gebruikte stam terug te vinden. De verbinding van het korbeel met de staander en de ligger is een gesloten pen en gatverbinding met tand.